گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی را در اینجا به راحت‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید. گرامر روشی است که ما کلمات را برای ساختن جملات مناسب مرتب می‌کنیم. در این قسمت از سایت Hi English آموزش گرامر به صورت تفکیک‌شده و کاملاً حرفه‌ای در اختیار شما قرار گرفته است.

  1. افعال: فعل جزء اصلی جمله است و برای ساختار دادن جملات انگلیسی بسیار اهمیت دارد. فعل‌ها توانایی اظهار زمان، شکل، شخص، تعداد و نوع را دارند.
  2. اسم‌ها: اسم یا noun جزء اصلی جمله است که نام چیزها، اشخاص و مفاهیم را مشخص می‌کند. در انگلیسی، اسامی ممکن است مفرد یا جمع و قابل شمارش و ناشمارش باشند.
  3. صفت‌ها: صفت یا adjective، واژه‌ای است که خصوصیات و ویژگی‌های چیزها و اشخاص را توصیف می‌کند. صفت‌ها معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند.
  4. قید‌ها: قید یا adverb، واژه‌ای است که عملکردی به فعل، صفت، قید و حروف اضافه دارد و معمولاً بعد از آن‌ها قرار می‌گیرد.
  5. حروف اضافه: حروف اضافه یا preposition، واژه‌هایی هستند که موقعیت، جهت و زمان را در جملات مشخص می‌کنند. حروف اضافه معمولاً بعد از فعل یا قبل از اسم قرار می‌گیرند.
  6. ضمایر: ضمیر یا pronoun، واژه‌ای است که به جای اسم استفاده می‌شود. با استفاده از ضمایر، تکرار اسم‌ها در جملات انگلیسی کاهش می‌یابد.
  7. ساختار جملات: ساختار جملات در انگلیسی بسیار متنوع است و شامل جملات ساده، مرکب و بدون افعال کمکی می‌شود. در جملات انگلیسی، معمولاً فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و فعل به عنوان جزء اصلی جمله دنبال آن قرار می‌گیرد.

در کنار این مباحث، یادگیری قواعد جمع، تناسب زمان‌ها، حال ساده و استمراری، گذشته ساده و استمراری، آینده ساده و استمراری، مجهول، شرطی، امر و سؤال هم می‌تواند به تکمیل دانش گرامر انگلیسی شما کمک کند.

گرامر افعال در زبان انگلیسی

گرامر پایه: افعال بی‌قاعده

گرامر پایه: افعال بی‌قاعده افعال بی‌قاعده افعالی هستند که الگوهای املایی -d، -ed، یا -ied از گذشته ساده را به خود نمی‌گیرند. بسیاری از افعال بی‌قاعده یکسان هستند، مانند: cut – cut, had – had, let – let, hurt – fed- fed, sold-sold از سوی دیگر افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی، افعالی هستند که در [...]

گرامر پایه: افعال کمکی

heading سفارشی افعال کمکی به افعالی گفته می‌شود که با بسط دادن معنای آن به فعل اصلی در جمله کمک می‌کنند. آن‌ها جزئیات را به فعل اصلی اضافه می‌کنند و برای تکمیل ساختار یک جمله مورد نیاز هستند. آن‌ها همچنین می‌توانند چگونگی انتقال زمان در یک جمله را روشن کنند. در نتیجه، از افعال کمکی [...]

گرامر پایه: توافق افعال و اسامی

heading سفارشی توافق افعال و اسامی یک مفهوم مهم در دستور زبان و منبع بسیاری از اشتباهات نوشتاری است. اسم‌ها باید با افعال خود موافق باشند، به این معنی که اسم مفرد نیاز به فعل مفرد دارد و اسم جمع نیاز به فعل جمع دارد. توافق فاعل و فعل قاعده دستوری است که فعل یا [...]

گرامر پایه: زمان افعال

heading سفارشی افعال در سه زمان می‌آیند: گذشته، حال و آینده. گذشته برای توصیف چیزهایی استفاده می‌شود که قبلاً اتفاق افتاده‌اند (به عنوان مثال، earlier in the day, yesterday, last week, three years ago) . زمان حال برای توصیف چیزهایی که در حال حاضر در حال وقوع هستند یا چیزهایی که مستمر هستند استفاده می‌شود. [...]

گرامر پایه: افعال مرکب

heading سفارشی افعال مرکب ترکیبی از کلمات (فعل + حرف اضافه یا فعل + قید) است که وقتی با هم استفاده می‌شوند، معمولاً معنای متفاوتی با فعل اصلی می‌گیرند افعال مرکب قبل از شروع: حروف اضافه در این درس شما در مورد افعال عبارتی یاد خواهید گرفت، اما قبل از شروع، مهم است که کمی [...]

گرامر پایه: قسمت‌های اصلی افعال

heading سفارشی قسمت‌های اصلی افعال را در این درس توضیح خواهیم داد. هر فعل دارای چهار شکل اصلی یا قسمت اصلی است. برای اینکه تمام زمان‌های هر فعل را بسازیم، باید این چهار قسمت اصلی افعال را یاد بگیریم: زمان حال، زمان حال کامل، زمان گذشته و گذشته کامل. قسمت‌های اصلی افعال در زبان انگلیسی [...]

گرامر پایه: افعال tobe

heading سفارشی افعال "" tobe عبارتند از: are، am، is، was، were، been و بودن. از آن‌ها برای توصیف یا بیان وضعیت افراد، اشیا، مکان‌ها و ایده‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، آن‌ها می‌توانند سن، ملیت، شغل یا ویژگی‌های دیگر سوژه را به ما بگویند tobe" عبارتند از: are، am، is، was، were، been و [...]

استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund

heading سفارشی در این درس به آموزش گرامر استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم. ایا تفاوت بین دو جمله زیر را می‌دانید؟ stop doing something و stop to do something به مثال‌های زیر نگاه کنید: The bus stopped picking up the children. The bus stopped to pick [...]

افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی

heading سفارشی در این درس به توضیح افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی می‌پردازیم. آیا شیوه استفاده از حروف اضافه مثل for, from, in, of, on, to و with پس از افعال می‌دانید.به مثال‌های زیر نگاه کنید: Can you wait for me to finish my lunch? I'm relying on my co-worker to answer all [...]

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی در این درس به توضیحاتی در مورد افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی می‌پردازیم. شیوه استفاده از افعال عبارتی مثل عبارات زیر را می‌دانید؟ pick the kids up, turn the music down یا look after my cat? به مثال‌های زیر نگاه کنید: This is the form. Please can you fill it in? Why [...]

افعال با پیشوند to و پسوند ing

heading سفارشی افعال با پیشوند to و پسوند ing طیف وسعی را دربر می‌گیرند. این نوع از افعال معمولاً به عنوان Infinitive Verb شناخته می‌شوند. این افعال بعد از فعل کمکی مثل "to be"، "to have" و "to do" به کار می‌روند و در جملات شرطی نوع اول و دوم نیز استفاده می‌شوند. همچنین این [...]

گرامر ضمایر در زبان انگلیسی

گرامر پایه: ضمایر پرسشی

heading سفارشی ضمایر پرسشی ضمایری هستند که برای آسان کردن سؤال استفاده می‌شوند. فقط پنج ضمیر پرسشی وجود دارد. هر یک برای پرسیدن یک سوال بسیار خاص یا یک سوال غیر مستقیم استفاده می‌شود. برخی از آن‌ها، مانند «who» و «whom» فقط به مردم اشاره دارد. برخی دیگر را می‌توان برای اشاره به اشیا یا [...]

گرامر پایه: ضمایر نشانی

heading سفارشی ضمایر نشانی ضمایری است که برای اشاره به چیزی خاص در جمله استفاده می‌شوند. این ضمایر می‌توانند موارد را در مکان یا زمان نشان دهند و می‌توانند مفرد یا جمع باشند. ضمایر نشانی demonstrate به معنای نشان دادن چیزی است. ضمایر نشانی اشیا یا افراد را نشان می‌دهند یا به آن‌ها اشاره می‌کنند. [...]

گرامر پایه: ضمایر انعکاسی و فشرده

heading سفارشی تعریف: ضمایر انعکاسی و فشرده مانند انعکاس، تصویری در آینه که به سمت شما باز می‌گردد. یک ضمیر انعکاسی به ما می‌گوید که هر کس عملی را در یک جمله انجام دهد، همان کسی است که آن عمل را دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، ضمیر انعکاسی به موضوع بازتاب می‌کند. ضمیر بازتابی را [...]

گرامر پایه: ضمایر اسمی

heading سفارشی پیشوند pro به معنای برای یا به جای آن است. ضمایر در جای اسم قرار می‌گیرند یا جایگزین اسم می‌شوند. این درس در مورد ضمایر شخصی است که جایگزین اسم‌هایی می‌شود که به افراد یا چیزها اشاره می‌کنند. ضمایر اسمی اگر چنین چیزی را بشنوید چه فکر می‌کنید؟ One day the doctor asked [...]

گرامر پایه: ضمیر توافقی

heading سفارشی ضمیر توافقی به این معنی است که یک ضمیر و مقدم آن (اسمی که یک ضمیر جایگزین آن می‌شود) از نظر تعداد و جنسیت با هم توافق دارند. اگر مقدم مفرد باشد، ضمیر باید مفرد باشد. اگر مقدم بر زن باشد، ضمیر نیز باید به زن اشاره کند - و غیره. ضمیر توافقی [...]

گرامر پایه: ضمایر نامعین

heading سفارشی ضمایر نامعین (Indefinite pronouns) ضمایری هستند که به جای نشان دادن یک شخص خاص، به صورت عمومی به مفهوم "کسی"، "چیزی" و "جایی" اشاره می‌کنند. از آنجایی که این ضمایر به شخص خاصی اشاره نمی‌کنند، بنابراین به عنوان "نامعین" شناخته می‌شوند. ضمایر نامعین در زبان فارسی عبارتند از: "هیچکس، هیچ‌کدام، هیچ‌کسی، همه، همه‌ی [...]

گرامر پایه: ضمایر نسبی

heading سفارشی ضمایر نسبی ضمایری هستند که برای اشاره به اسم‌هایی که قبلاً ذکر شد، اعم از افراد، مکان‌ها، اشیاء، حیوانات یا ایده‌ها استفاده می‌شوند. از ضمایر نسبی می‌توان برای اتصال دو جمله استفاده کرد. ضمایر نسبی خویشاوند کسی است که با شما رابطه دارد. ضمایر نسبی رابطه بین اسم و جمله را نشان می [...]

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

heading سفارشی در این درس به توضیح ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. آیا می دانید چطور از ضمایر انعکاسی مثل myself, yourself یا themselves در زبان انگلیسی استفاده کنید. She looked at herself in the mirror. I'm trying to teach myself Italian with an app. Our children walk to school by themselves. توضیحات گرامر ضمایر [...]

گرامر صفت

گرامر پایه: ترتیب صفت‌ها

heading سفارشی در بسیاری از زبان‌ها، صفت‌هایی که نشان‌دهنده ویژگی‌ها هستند، معمولاً به ترتیب خاصی رخ می‌دهند. به طور کلی، ترتیب صفت در انگلیسی به این صورت است: مقدار یا تعداد،کیفیت یا نظر، اندازه، سن، شکل، رنگ، صفت مناسب (اغلب ملیت، محل مبدأ دیگر، یا ماده) ... مثال‌هایی از ترتیب صفت‌ها در زبان انگلیسی، ترتیب [...]

گرامر پایه: انواع مختلف صفت

heading سفارشی انواع مختلف صفت صفت‌ها کلماتی هستند که کلمات دیگر را توصیف یا تغییر می‌دهند و نوشتن و صحبت کردن شما را بسیار خاص‌تر و بسیار جالب‌تر می‌کنند. کلماتی مانند small, blue, و sharp توصیفی هستند و همگی مصداق صفت هستند. از آنجایی که از صفت‌ها برای شناسایی یا تعیین کمیت افراد و چیزهای [...]

گرامر پایه: صفت مرکب

heading سفارشی صفت مرکب صفتی است که از چند کلمه منفرد تشکیل شده است. معمولاً کلمات هنگام استفاده به عنوان صفت با خط فاصله یا خط تیره به هم متصل می‌شوند. کلماتی مانند absent-minded و happy-go-lucky نمونه‌هایی از صفت‌های مرکب هستند. صفت مرکب یک صفت مرکب از دو یا چند کلمه در کنار هم تشکیل [...]

صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی

heading سفارشی گرامر صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی در ادامه توضیح داده خواهد شد. طریقه استفاده از صفات در عباراتی مثل bit cold, really cold و absolutely freezing را می‌دانید؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید و ببینید صفات درجه‌بندی و غیرقابل درجه‌بندی به چه شکل در جملات آورده می‌شوند: It's really cold. It's absolutely freezing. [...]

صفات و حروف اضافه Adjectives and prepositions

heading سفارشی آیا می‌دانید چگونه از صفات و حروف اضافه در زبان انگلیسی استفاده می‌شود؟ در این درس، به توضیح استفاده از این عناصر خواهیم پرداخت. صفات و حروف اضافه صفات و حروف اضافه در زبان انگلیسی دو نوع کلی هستند. صفات برای توصیف یا وصف اسم استفاده می‌شوند، در حالی که حروف اضافه به [...]

گرامر قید

قیدها در زبان انگلیسی – حرف V و W و Y

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف V و W و Y همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/VWY.mp4 مثال قیدها در زبان انگلیسی - حرف V و W [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف U

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف U همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. به ترتیب الفبا، ۲۰ مثال از قیدهایی که با حرف U شروع می‌شوند در زبان [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف T

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف T همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. قیدها در زبان انگلیسی یکی از دسته های مهم کلماتی هستند که بسیار به کار می‌روند. قیدها کلماتی هستند که برای توصیف یک فعالیت، صفت [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف S

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف S همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/S.mp4

قیدها در زبان انگلیسی – حرف Q و R

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف Q و R همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/QR.mp4 نمونه‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی - حرف Q و R مثال [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف P

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف P همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/P.mp4 بیست قید در زبان انگلیسی که با حرف P شروع می‌شوند در اینجا مثال‌هایی [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف O

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف O همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/O.mp4 مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی - حرف O در زیر بیست قید زبان [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف M و N

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف M و N همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/MN.mp4 نمونه قیدها در زبان انگلیسی - حرف M و N قیدها با [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف L

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف L همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/L.mp4 مجموعه قیدها در زبان انگلیسی - حرف L در این بخش قیدها در زبان [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف I و J

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف I و J همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/IJ.mp4

قیدها در زبان انگلیسی – حرف G و H

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف G و H همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/GH.mp4 مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی - حرف G و H قیدها [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف F

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف F همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/F.mp4

قیدها در زبان انگلیسی – حرف E

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف E همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری انواع قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود که به شما توصیه می‌کنیم. به ترتیب الفبا، ۲۰ مثال از قیدهایی که با [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف D

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف D همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/D.mp4 مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی - حرف D در زیر شانزده قید زبان [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف B و C

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف B و C همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/BC.mp4 مثال قیدها در زبان انگلیسی - حرف B و C ده قید [...]

قیدها در زبان انگلیسی – حرف A

heading سفارشی قیدها در زبان انگلیسی - حرف A همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند. یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود. https://hienglish.me/wp-content/uploads/2021/02/A.mp4 انواع قید‌ها در زبان انگلیسی - حرف A قیدهای حالت actually again almost alone [...]

نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی

heading سفارشی آیا تفاوت قیدهای 'just', 'yet', 'still' و 'already' را می‌دانید و از طریقه استفاده از آن‌ها در جملات present perfect آگاهی دارید؟ در ادامه به نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی می پردازیم. به مثال‌های زیر در این مورد نگاه کنید: I've just seen Sai. He's really enjoying his new job. We [...]

ساختار جمله

گرامر پایه: فاعل در جمله

heading سفارشی یک فاعل در جمله معمولاً به شخص، مکان یا چیزی اشاره دارد که در حال انجام یک عمل است. فاعل ساده یک کلمه واحد است که موضوع را بدون هیچ یک از تعدیل کننده‌ها یا صفت‌های آن نشان می‌دهد، در حالی که یک فاعل کامل، موضوع را همراه با تمام تعدیل کننده‌ها یا [...]

گرامر پایه: مفعول غیرمستقیم

heading سفارشی در دستور زبان انگلیسی، مفعول غیر مستقیم کلمه یا عبارتی است که مفعول مستقیم را دریافت می‌کند. در جمله The teacher gave the students cake، مفعول غیرمستقیم students است. هدف مستقیم cakeاست و students کسانی هستند که آن را می‌خورند. مفهوم مفعول غیرمستقیم یا Indirect Object مفعول غیرمستقیم یا Indirect Object به نوعی [...]

گرامر پایه: مفعول مستقیم

heading سفارشی در دستور زبان انگلیسی، مفعول مستقیم کلمه یا عبارتی است که عمل فعل را دریافت می‌کند. در جمله The students eat cake، مفعول مستقیم cake است. کلمه eat فعل است و cake چیزی است که خورده می‌شود. مفعول مستقیم در زبان انگلیسی (Direct Object)، کلمه‌ای است که به فعل جمله شیء را اضافه [...]