قیدها در زبان انگلیسی – حرف G و H

قیدها در زبان انگلیسی - حرف G H

قیدها در زبان انگلیسی – حرف G و H همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی – حرف G و H

قیدها در زبان انگلیسی به صورت معمول با حروفی همچون G و H شروع می‌شوند.

نمونه قیدها با حرف G

مثال‌هایی از قیدهایی که با حرف G شروع می‌شوند عبارتند از:

Generally: به طور کلی

 • Generally: Most teenagers generally love to hang out with their friends. (بیشتر نوجوانان به طور کلی دوست دارند وقت خود را با دوستانشان سپری کنند.)

Gradually: به تدریج

 • Gradually: The snow gradually melted as the temperature rose. (برف به تدریج با افزایش دما ذوب شد.)

Greatly: به شدت

 • Greatly: I appreciate your help greatly. (از کمک شما به شدت قدردانی می‌کنم.)

Gently: به آرامی

 • Gently: The mother patted her baby gently on the back to help him burp. (مادر به نرمی به پشت بچه‌اش لگد زد تا به او کمک کند عفونت پایین یابد.)

Globally: به طور جهانی

 • Globally: Climate change is a global issue that affects everyone. (تغییرات آب‌وهوایی مسئله‌ای جهانی است که همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

Gratuitously: بصورت رایگان و بدون دلیل

 • Gratuitously: The store was giving away free samples gratuitously. (فروشگاه نمونه‌های رایگان را بصورت بدون هزینه‌ی اضافی به مشتریان خود اهدا می‌کرد.)

نمونه قیدها با حرف H

همچنین، قیدهایی که با حرف H شروع می‌شوند شامل:

Henceforth: از این پس

 • Henceforth: Henceforth, all employees must wear ID badges at all times. (از این پس، تمام کارمندان باید در همه زمان‌ها دستورالعمل پوشیدن کارت شناسایی را رعایت کنند.)

Hereby: به این ترتیب

 • Hereby: I hereby declare this meeting adjourned. (با این ترتیب، اعلام می‌کنم که این جلسه به پایان رسیده است.)

However: با این حال

 • However: She didn’t seem very interested in the movie. However, she agreed to go with us anyway. (به نظر نمی‌رسید که به فیلم علاقه‌مند باشد. با این حال، باز هم قبول کرد که با ما بیاید.)

Hence: بنابراین

 • Hence: He forgot his keys at home. Hence, he couldn’t drive his car to work. (او کلیدهای خود را در خانه فراموش کرده بود لذا نمی‌توانست با ماشین به محل کار برود.)

Henceforward: از این به بعد

 • Henceforward: Henceforward, smoking will not be allowed on this property. (از این به بعد، مجاز به سیگار کشیدن در این ملک نخواهید بود.)

Hopefully: به امید

 • Hopefully: Hopefully, we will be able to finish this project on time. (امیدوارم که بتوانیم این پروژه را به موقع به پایان برسانیم.)

Honestly: با صراحت

 • Honestly: Honestly, I don’t think I can finish this task on my own. (با صراحت، فکر نمی‌کنم که بتوانم این کار را به تنهایی به پایان برسانم.)

Hardly: به سختی

 • Hardly: She hardly ever eats fast food. (او به سختی هرگز خوراکی سریع و غذاهای فست‌فود را می‌خورد.)

توجه داشته باشید که برخی از قیدها با حرف G همچون good و گاهی نیز با حرف H همچون how بکار می‌روند. این لغات بسته به کاربردشان، می‌توانند فعل، صفت و یا حرف باشند.