قیدها در زبان انگلیسی – حرف M و N

قیدها در زبان انگلیسی - حرف M N

قیدها در زبان انگلیسی – حرف M و N همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

نمونه قیدها در زبان انگلیسی – حرف M و N

قیدها با حرف M

در اینجا چند قید مفید وجود دارد که با حرف M شروع می شود که در انگلیسی استفاده می شود:

 • Madly
 • Magically
 • Maniacally
 • Magnificently
 • Mainly
 • Majestically
 • Maliciously
 • Mannedly
 • Marginally
 • Marvelously
 • Materially
 • Maternally
 • Mechanically
 • Medically
 • Meteorically
 • Methodically
 • Mildly
 • Militarily
 • Moderately
 • Morosely
 • Mournfully

قیدها با حرف N

قیدهای زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که با حرف N شروع می شوند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

 • Never
 • Nevertheless
 • Newly
 • Next
 • Nightly
 • Normally
 • Northwardly
 • Numerically
 • Nowhere