کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم نخستین کتابی است که به صورت رسمی در نظام آموزش و پرورش برای یادگیری زبان انگلیسی ارائه شده است.

محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

محتوای این کتاب، در قالب 8 درس طبقه‌بندی شده است. در هر درس نیز، دانش‌آموز با چند حرف از حروف زبان انگلیسی آشنایی پیدا می‌کند.

Lesson 1 - My Name

درس اول کتاب انگلیسی سال هفتم
 • نخستین درس کتاب، به معرفی خود (Introducing yourself) و خوش آمد (Greeting) اختصاص یافته است.
 • همچنین در این درس، حروف A، K و M تدریس شده است.

Lesson 2 - My Classmates

 • درس دوم، به معرفی هم‌کلاسی‌ها می‌پردازد. در این درس، شیوه پرسیدن نام همکلاسی‌ها به زبان انگلیسی و معرفی دیگران یاد داده شده است.
 • همچنین در این درس، حروف B، P و E تدریس شده است.

Lesson 3 - My Age

 • درس سوم، به بیان سن و سال اختصاص دارد. در این درس، شیوه پرسیدن سن دیگران و بیان سن خود توضیح داده شده است.
 • همچنین در این درس، حروف T، I و N تدریس شده است.

Lesson 4 - My Family

 • درس چهارم با عنوان «خانواده من» نامگذاری شده است. در این درس، فرد درباره خانواده خود با دیگران صحبت می‌کند. همچنین در این درس با تکیه بر دانش درس پیشین، می‌تواند نسبت به بیان سن اعضای خانواده خود اقدام کند.
 • در این درس، حروف S، U و G تدریس شده است.

Lesson 5 - My Appearance

 • درس پنجم «ظاهر من» است. در این درس، فرد درباره مشخصات ظاهری خود با دیگران صحبت می‌کند. مشخصاتی از قبیل قد، رنگ، نوع لباس و مواردی که از نظر ظاهری مشخص‌کننده فرد به حساب می‌آیند.
 • در این درس، حروف L، D و R تدریس شده است.

Lesson 6 - My House

 • درس ششم با عنوان «خانه من» نامگذاری شده است. صحبت درباره اینکه افراد کجا هستند و چه کاری انجام می‌دهند از جمله موضوعات محوری درس 6 کتاب محسوب می‌شود.
 • در این درس، حروف V، F و W تدریس شده است.

Lesson 7 - My Address

 • درس هفتم با عنوان «نشانی من» در کتاب دیده می‌شود. در این درس، یاد خواهید گرفت که درباره نشانی خانه یا محل کار خودتان و شماره تماس‌تان صحبت کنید. همچنین پرسش و پاسخ درباره «زمان» نیز در این درس یاد داده شده است.
 • در این درس، حروف H، O، X و Y تدریس شده است.

Lesson 8- My Favorite Food

 • درس هشتم پایان دلچسبی برای کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم به حساب می‌آید! این درس «غذای مورد علاقه من» نامگذاری شده است. همانطور که از نام این درس هم مشخص است، در آن هم درباره غذاها و هم درباره شیوه بیان پیشنهاد خوردن و نوشیدن، صحبت شده است.
 • در این درس، حروف Q، J، C و Z تدریس شده است.

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم متوسطه

وب سایت پایگاه کتاب‌های درسی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) نسبت به قراردادن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها اقدام کرده است.

از این رو، از طریق لینک زیر می‌توانید نسبت به دانلود این کتاب اقدام نمایید:

دریافت کتاب زبان انگلیسی هفتم متوسطه

یادگیری زبان انگلیسی پایه هفتم

در صورتی که قصد یادگیری محتوای زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه را دارید، می‌توانید نسبت به طی ترم 1 دوره آموزش زبان این سامانه اقدام نمایید.