آموزش رایگان زبان

صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی

صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی

گرامر صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی در ادامه توضیح داده خواهد شد. طریقه استفاده از صفات در عباراتی مثل bit coldreally cold و absolutely freezing را می‌دانید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید و ببینید صفات درجه‌بندی و غیرقابل درجه‌بندی به چه شکل در جملات آورده می‌شوند:

It’s really cold.
It’s absolutely freezing.
This exercise is really difficult.
This exercise is completely impossible.

توضیحات گرامر

Gradable adjectives

بیشتر صفات در زبان انگلیسی قابل درجه بندی هستند، به این معنی که می‌توانیم درجات مختلفی از آن خصوصیت را داشته باشیم به عنوان مثال می‌توانیم آنها را با استفاده از اصلاح کننده‌ها (modifiers) قوی‌تر یا ضعیف‌تر کرد.

She was quite angry when she found out.
The film we saw last night was really funny!
It can be extremely cold in Russia in the winter.

در جدول زیر تعدادی از صفات درجه بندی شده و اصلاح کننده هایی که می‌توانند با آنها استفاده شوند آورده شده‌اند.

Modifiers a little/a bit → pretty/quite → really/very → extremely
Adjectives angrybigboringcheap, coldexpensivefrightening, funnyhotinterestingoldprettysmalltastytired, etc.

Non-gradable: absolute adjectives

بعضی از صفات غیرقابل درجه بندی هستند.برای مثال یک چیز نمی‌تواند کمی تمام شود یا خیلی تمام شود.نمی‌توان گفت شخصی کمی مرده یا خیلی مرده است.این صفات ویژگی های مطلق را توصیف می‌کنند.برای قوی‌تر کردن این صفات می‌توانیم از اصلاح کننده‌هایی مثل absolutelytotally یا completely استفاده کنیم.

Thank you, I love it! It’s absolutely perfect!
Their farm was totally destroyed by a tornado.
My work is completely finished. Now I can relax.

در زیر تعدادی از صفات غیرقابل درجه بندی و اصلاح کننده‌هایی که می‌توانند با هم آورده شوند را می‌آوریم.

Modifiers absolutely/totally/completely
Adjectives acceptabledeaddestroyedfinishedfreeimpossiblenecessaryperfectruinedunacceptable, etc.

Non-gradable: extreme adjectives

صفاتی مانند amazingawful و boiling نیز غیرقابل درجه بندی هستند. آنها به معنی خیلی نیز هستند اگر بخواهیم این صفات را قوی تر کنیم باید از absolutely یا really استفاده کنیم.

Did you see the final match? It was absolutely amazing!
After 32 hours of travelling, they were absolutely exhausted.
My trip home was really awful. First, traffic was really bad, then the car broke down and we had to walk home in the rain.

در لیست زیر تعدادی از صفات اضافه و تعدادی اصلاح کننده که با هم آورده می شوند را داریم:

Modifiers absolutely/really
Adjectives amazing, ancientawfulboilingdeliciousenormous, excellentexhaustedfascinatingfreezinggorgeousterribleterrifyingtiny, etc.