آموزش رایگان زبان

Modals (نتیجه گیری در زمان حال)

آیا می‌دانید چگونه از افعال Modals (نتیجه گیری در زمان حال) استفاده کنید تا بگویید در مورد یک احتمال مطمئن هستید؟

در این درس به آموزش افعال مودال شامل( mustmightmaycould و can’t) در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم. به مثال‌های زیر نگاه کنید:

That must be the main entrance. I can see people queuing to get in.
I’ve lost my keys. They might be at work or they could be in the car.
You can’t be bored already! You’ve only been here five minutes. 

 

توضیحات گرامر

Modals (نتیجه گیری در زمان حال) را به این صورت می‌توان توضیح داد که ما می‌‌توانیم از افعال مودال برای نتیجه‌گیری و استباط استفاده کنیم .حدس زدن اینکه آیا با استفاده از اطلاعات موجود چیزی درست است. فعل مودالی که انتخاب می‌کنیم نشان می‌دهد که تا چه اندازه درمورد میزان احتمال اطمینان داریم. این درس بر نتیجه‌گیری در زمان حال یا آینده متمرکز است.

must

زمانی که مطمئن باشیم، چیزی درست است یا فقط یک احتمال واقع بینانه داشته باشیم از must استفاده می‌کنیم.

This must be her house. I can see her car in the garage.
He must live near here because he always walks to work.
Come inside and get warm. You must be freezing out there!

mightmaycould

از mightmay یا could زمانی استفاده می‌کنیم که از احتمال رویدادی خیلی مطمئن نباشیم.

She’s not here yet. She might be stuck in traffic.
He’s not answering. He could be in class.
We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather.

هر سه این افعال یک معنی را می‌‌‌دهند فقط may مقداری رسمی‌تر است.

can’t

زمانی که اطمینان حاصل کنیم کاری غیر ممکن است، از can’t استفاده می‌کنیم.

It can’t be far now. We’ve been driving for hours.
She can’t know about the complaint. She’s promoted him to team leader.
It can’t be easy for him, looking after three kids on his own.

توجه داشته باشید بعد از این افعال همانند باقی افعال مودال فعل بصورت ساده می‌آید.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.