آموزش رایگان زبان

سوالات ضمیمه (Question tags) در زبان انگلیسی

در این درس به سوالات ضمیمه (Question tags) در زبان انگلیسی می‌پردازیم.آیا با سوالات تاکیدی مثل  is he و didn’t you؟ در جملات انگلیسی آشنایی دارید؟ با آموزش زبان انگلیسی امروز همراه باشید.

به مثال‌های زیر که از question tags استفاه کرده‌‌اند نگاه کنید:

You haven’t seen this film, have you?
Your sister lives in Spain, doesn’t she?
He can’t drive, can he?

 

توضیحات گرامر

پرسش تاییدی یا سوال ضمیمه کوتاه یا همان tag question ها ساختار جالب و خاصی در زبان انگلیسی دارند. این سوالات در واقع جملاتی هستند که به دنبال آن ها سوال کوچکی می‌آید. از tag question برای گرفتن تاییدی برای جمله‌ای که گفتیم استفاده می‌کنیم و چیزی شبیه “درست میگم؟” یا “تو هم با من موافقی؟” معنی می‌دهند. این ساختار به شدت در محاوره زبان انگلیسی پرکاربرد است.

زمانی که انتظار داریم شنوده با جمله ما موافق باشد از question tag استفاده می‌کنیم.اگر جمله ما مثبت باشد سوالات ضمیمه (Question tags) منفی می‌شود.

She‘s a doctor, isn’t she?
Yesterday was so much fun, wasn’t it?

اگر ساختار جمله منفی باشد ازQuestion tags مثبت استفاده می‌کنیم.

He isn’t here, is he?
The trains are never on time, are they?
Nobody has called for me, have they?

اگر مطمئن باشیم که شنونده صحت گفته ما را تأیید می کند ،سوالات ضمیمه را با تن صدای افتاده می‌گوییم. اگر کمی مطمئن باشیم ، سولات ضمیمه را با لحن در حال افزایش می‌گوییم.

Formation

توجه کنید که فعل کمکی که در سوال ضمیمه استفاده می‌شود باید همان فعلی باشد که در جمله قبل از آن استفاده کردیم.

don’t need to finish this today, do I?
James is working on that, isn’t he?
Your parents have retired, haven’t they?
The phone didn’t ring, did it?
It was raining that day, wasn’t it?
Your mum hadn’t met him before, had she?

گاهی اوقات فعل کمکی در جملات وجود ندارند.به عنوان مثال ، هنگامی که:

  • فعل موجود در زمان ساده یا گذشته ساده و مثبت باشد.در این مواقع از don’t, doesn’t یا didn’t استفاده می‌شود.

Jenni eats cheese, doesn’t she?
said that already, didn’t I? 

  • افعال tobe حال ساده یا گذشته ساده در جملات بکار برده شود ، برای ساخت جملات ضمیمه از افعال tobe استفاده می‌شود.

The bus stop‘s over there, isn’t it?
None of those customers were happy, were they?

  • در جملات اصلی اگر modal verb بکار رفته باشند در جملات ضمیمه از همان‌ها استفاده می‌‌شود.

They could hear me, couldn’t they?
You won’t tell anyone, will you?

اگر فعل اصلی یا فعل کمکی در جمله am باشد ، در سولات ضمیمه مثبت am I? می‌شود و اگر سوالات ضمیمه منفی باشد  aren’t I? می‌شود.

I‘m never on time, am I?
I‘m going to get an email with the details, aren’t I?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.