آموزش رایگان زبان

بسیاری از افراد به ما می‌گویند که درک کسانی که خیلی سریع انگلیسی صحبت می‌کنند، برایشان سخت است و حتی دچار استرس می‌شوند. امی کوتس از کالج موناش نکاتی را در مورد چگونگی غلبه بر این چالش ارائه می‌دهد.

سریع انگلیسی صحبت

امی می‌گوید در مورد گوش دادن دو رویکرد وجود دارد:

رویکرد بالا به پایین
او می‌گوید این رایج‌ترین روش گوش دادن است.

اساساً این زمانی است که شما سعی می‌کنید ایده اصلی، جزئیات را … بسته به متنی که به آن گوش می‌دهید، به دست آورید. تلاش برای ایجاد معنا … و ارتباطات. حدس زدن اینکه چه خبر است.

اما اگر سخنرانی سریع باشد، این همیشه مفید نیست.

رویکرد پایین به بالا
این رویکرد شامل «نگاه کردن به ساختارهایی است که می‌شنوید» .

امی می‌گوید: “گفتار سریع معمولاً به گفتار متصل مربوط می‌شود، بنابراین ما تک تک کلمات را نمی‌شنویم. زیرا این طبیعی نیست. ”

“بنابراین آموزش دادن به خود برای داشتن چند استراتژی برای دریافت سریع گفتار واقعا مفید است. ”

در اینجا چند نمونه از گفتار متصل آورده شده است:

اغلب هنگام پیوند کلمات، صداهای همخوان را قطع می‌کنیم. برای مثال /t/ و/d/
-on_and_on_and_on = onanonanon

-that_was = thawas

-didn’t_want_to go = diden wanna go

هنگام پیوند صداهای مصوت می‌توانیم صداهای دیگری را بشنویم که به عنوان صداهای نفوذی شناخته می‌شوند

-go_on holiday = go(w)on holiday

-I am here = I(y)am here

-saw it = saw (r) it

به گفته امی، یکی دیگر از مشکلات گفتار سریع این است که گاهی اوقات کلمات مرتبط، تعیین کننده‌ها و حروف ربط را نمی‌شنوید.

او می‌گوید: «این کلمات معمولاً در جملات بدون تأکید هستند و گاهی اوقات شما آن‌ها را به وضوح نمی‌شنوید.

در اینجا نمونه‌هایی از صداهای ضعیف وجود دارد که باید مراقب آن‌ها باشید:

تعیین کننده‌ها – some، an
ضمایر – your، you
حروف اضافه – for، of، to
حروف ربط – and، that
افعال کمکی – can, were, been