معنی به فارسی wedding ” ازدواج” است. این کلمه می‌تواند در معنای مراسم ازدواج، جشن ازدواج، یا پیوند زناشویی به کار برده شود. این واژه در زبان فارسی به معانی ازدواج، عقد، عروسی، نکاح، زفاف ترجمه می‌شود.

تیتر اول

معنی به فارسی wedding

کلمه wedding در زبان انگلیسی به معنای “ازدواج” است. این کلمه می‌تواند به معنای مراسم ازدواج، جشن ازدواج، یا پیوند زناشویی باشد.

مترادف‌های کلمه wedding در زبان فارسی 

واژه wedding در زبان فارسی به معانی زیر می‌تواند ترجمه شود:

  • ازدواج
  • عقد
  • عروسی
  • نکاح
  • زفاف

جملاتی به انگلیسی با واژه wedding:

  • I’m getting married next year.
  • They had a beautiful wedding.
  • Weddings are often celebrated with a party.
  • The wedding ceremony was held at the church.
  • The bride wore a white dress.

ترجمه جملاتی به انگلیسی با واژه wedding:

سال آینده ازدواج می‌کنم.

مراسم ازدواج آنها بسیار زیبا بود.

ازدواج‌ها اغلب با جشن جشن گرفته می‌شوند.

مراسم ازدواج در کلیسا برگزار شد.

عروس لباس سفید پوشیده بود.

 

داستان به انگلیسی:

The Wedding

Once upon a time, there was a young woman named Mary who was in love with a young man named John. They had been dating for several years, and they were finally ready to get married.

The wedding was held in a small church in their hometown. Mary wore a beautiful white dress, and John wore a black suit. The ceremony was simple and elegant, and it was attended by their close friends and family.

After the ceremony, there was a reception at a local restaurant. The guests danced and ate and drank, and they celebrated the happy couple.

Mary and John were so happy to be married. They knew that they would be together forever.

ترجمه فارسی داستان ازدواج:

روزی روزگاری، دختر جوانی به نام مریم عاشق پسر جوانی به نام جان بود. آنها چند سال با هم قرار میگذاشتند و بالاخره آماده ازدواج بودند.

عروسی در کلیسای کوچکی در زادگاهشان برگزار شد. مریم لباس سفید زیبایی پوشیده بود و جان کت و شلوار مشکی پوشیده بود. مراسم ساده و ظریف بود و دوستان و خانواده نزدیک آنها در آن شرکت داشتند.

پس از مراسم، پذیرایی در یک رستوران محلی برگزار شد. مهمانان رقصیدند و خوردند و نوشیدند و از زوج خوشبخت جشن گرفتند.

مریم و جان از ازدواج خود بسیار خوشحال بودند. آنها می دانستند که برای همیشه با هم خواهند بود.