آموزش رایگان زبان

سومین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دوازدهم تحصیلی، تألیف گردیده و در ادامه در مورد هر درس توضیح مختصری خواهیم داد.

محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم

محتوای این کتاب، در قالب 3 درس طبقه‌بندی شده است. در ادامه به توضیحات مختصری در مورد هر درس می پردازیم

Lesson 1 - Sense of Appreciation

  • درس اول، در بخش مکالمه در مورد یک شخصیت بزرگ صحبت می شود.
  • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن برای اعلام موافقت یا اظهار عدم قطعیت را خواهید داشت.
  • گرامر مربوط به این درس Collocations هستند.

Lesson 2 - Look it Up

  • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد فرهنگ لغت ها صحبت می شود.
  • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت موقعیت های خیالی را خواهید داشت.
  • گرامر مربوط به این درس ضمایر موصولی (Relative Clauses) است.

Lesson 3 - Renewable Energy

  • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد توربین های بادی صحبت می شود.
  • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد انجام فعالیتی قبل از فعالیت دیگری را خواهید داشت.
  • گرامر مربوط به این درس جملات مجهول می باشد.

دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه

وب سایت پایگاه کتاب‌های درسی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) نسبت به قراردادن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها اقدام کرده است.

از این رو، از طریق لینک زیر می‌توانید نسبت به دانلود این کتاب اقدام نمایید:

دریافت کتاب زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه

یادگیری زبان انگلیسی پایه دوازدهم

در صورتی که قصد یادگیری محتوای زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه را دارید، می‌توانید نسبت به طی ترم 1 دوره آموزش زبان این سامانه اقدام نمایید.