آموزش رایگان زبان

سومین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision با عنوان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم به‌منظور تدریس در پایۀ دوازدهم تحصیلی، تألیف گردیده و در ادامه در مورد هر درس توضیح مختصری خواهیم داد.

محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم

محتوای این کتاب، در قالب 3 درس طبقه‌بندی شده است. در ادامه به توضیحات مختصری در مورد هر درس می پردازیم

Lesson 1 - Sense of Appreciation

کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس اول
 • درس اول، در بخش مکالمه در مورد یک شخصیت بزرگ صحبت می شود.
 • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن برای اعلام موافقت یا اظهار عدم قطعیت را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس Collocations هستند.

Interesting Facts

 • Helping others lowers blood pressure.
 • Kindness boosts energy and strength in elderly people.
 • Teenagers who help others are more successful in life.
 • Listening to the advice of older people improves our lives.
 • Taking care of grandchildren increases brain function and memory.

حقایق جالب درباره کمک به دیگران

 • کمک به دیگران باعث کاهش فشار خون می‌شود.
 • مهربانی باعث افزایش انرژی و قدرت در افراد مسن می‌شود.
 • نوجوانانی که به دیگران کمک می‌کنند، در زندگی موفق‌ترند.
 • گوش دادن به توصیه‌های افراد مسن، زندگی ما را بهبود می‌بخشد.
 • مراقبت از نوه‌ها، عملکرد مغز و حافظه را افزایش می‌دهد.

Lesson 2 - Look it Up

درس دوم کتاب دوازدهم زبان انگلیسی
 • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد فرهنگ لغت ها صحبت می شود.
 • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت موقعیت های خیالی را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس ضمایر موصولی (Relative Clauses) است.

Lesson 3 - Renewable Energy

کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس سوم
 • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد توربین های بادی صحبت می شود.
 • همچنین در این درس، بخش های مختلف خواندن ، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد انجام فعالیتی قبل از فعالیت دیگری را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس جملات مجهول می باشد.

دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه

وب سایت پایگاه کتاب‌های درسی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) نسبت به قراردادن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها اقدام کرده است.

از این رو، از طریق لینک زیر می‌توانید نسبت به دانلود این کتاب اقدام نمایید:

دریافت کتاب زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه

یادگیری زبان انگلیسی پایه دوازدهم

در صورتی که قصد یادگیری محتوای زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه را دارید، می‌توانید نسبت به طی ترم 1 دوره آموزش زبان این سامانه اقدام نمایید.