کتاب زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه

کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

کتاب زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه اولین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردیده و در ادامه در مورد هر درس توضیح مختصری خواهیم داد.

محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

محتوای این کتاب، در قالب 4 درس طبقه‌بندی شده است. تحوّل در آموزش زبان انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب‌های English for Schools و از سال تحصیلی 1392 – 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور دوره‌ای پیوسته شامل دو زیرمجموعه با نام‌های Prospect و Vision می‌باشد.

Lesson 1 - Saving Nature

saving nature
 • نخستین درس کتاب، در مورد بازدید از موزه، حیات وحشت و حیوانات و طبیعت است.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد برنامه‌ها و اهداف را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس زمان‌های آینده فعل که از will و be going to استفاده می‌شود، است.

درس 1 – حفاظت از طبیعت

در این درس، شما با مفهوم حفاظت از طبیعت آشنا خواهید شد. حفظ طبیعت به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی، نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی و ثبات اکولوژیک دارد.

در این درس، ابتدا با واژگان و عبارات مربوط به موضوع حفاظت از طبیعت آشنا می‌شوید. سپس با استفاده از فعالیت‌های مختلفی همچون گفتگو، نمایش دادن تصاویر و تمرینات گرامری، تمرین می‌کنید که چگونه بهتر از طریق حفاظت از طبیعت با آن‌ها رابطه برقرار کنید.

در انتهای درس، با استفاده از یک تمرین نوشتاری، نحوه نوشتن مقاله‌ای در مورد اهمیت حفاظت از طبیعت را آموزش خواهید دید.

به طور کلی، در این درس، شما با مفهوم حفاظت از طبیعت آشنا می‌شوید و با استفاده از فعالیت‌های گوناگون، تمرین می‌کنید که چگونه بهتر از طریق حفاظت از طبیعت با آن‌ها رابطه برقرار کنید.

Lesson 2 - Wanders of Creation

Wanders of Creation
 • درس دوم، در بخش مکالمه در مورد بازدید از رصدخانه ملی ایران است
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد جزئیات را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس صفت‌ها می‌باشند. comparative and superlative adjectives

درس 2 – شگفتی‌های خلقت

در این درس، شما با مفهوم شگفتی‌های خلقت آشنا خواهید شد. شگفتی‌های خلقت به عنوان بخشی از دانش طبیعی، نقش مهمی در توسعه هوشمندی و تجسم پویا دارند.

در این درس، ابتدا با واژگان و عبارات مربوط به موضوع شگفتی‌های خلقت آشنا می‌شوید. سپس با استفاده از فعالیت‌های مختلفی همچون گفتگو، نمایش دادن تصاویر و تمرینات گرامری، تمرین می‌کنید که چگونه از طریق شگفتی‌های خلقت به دنیای اطراف‌تان نگاه کنید.

در انتهای درس، با استفاده از یک تمرین نوشتاری، نحوه نوشتن مقاله‌ای در مورد اهمیت شگفتی‌های خلقت را آموزش خواهید دید.

به طور کلی، در این درس، شما با مفهوم شگفتی‌های خلقت آشنا می‌شوید و با استفاده از فعالیت‌های مختلف، تمرین می‌کنید که چگونه از طریق شگفتی‌های خلقت به دنیای اطراف‌تان نگاه کنید.

Lesson 3 - The Value of Knowledge

دانشمندان ایرانی
 • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد دانشمندان معروف ایرانی صحبت می‌شود.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن به شیوه روایت یک داستان را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس زمان گذشته استمراری است. Past Progressive

درس 3 – ارزش دانش در ایران

در این درس، شما با مفهوم ارزش دانش در ایران آشنا خواهید شد. دانش به عنوان بخشی از توسعه اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در پیشرفت کشور و جامعه ایرانی دارد.

در این درس، ابتدا با واژگان و عبارات مربوط به موضوع ارزش دانش در ایران آشنا می‌شوید. سپس با استفاده از فعالیت‌های مختلفی همچون گفتگو، نمایش دادن تصاویر و تمرینات گرامری، تمرین می‌کنید که چگونه از طریق دانش به پیشرفت و توسعه کشور کمک کنید.

در انتهای درس، با استفاده از یک تمرین نوشتاری، نحوه نوشتن مقاله‌ای در مورد اهمیت دانش برای پیشرفت کشور را آموزش خواهید دید.

به طور کلی، در این درس، شما با مفهوم ارزش دانش در ایران آشنا می‌شوید و با استفاده از فعالیت‌های گوناگون، تمرین می‌کنید که چگونه از طریق دانش به پیشرفت کشور کمک کنید.

Lesson 4 - Traveling the World

گردشگری در دنیا
 • درس چهارم، در بخش مکالمه در مورد یافتن مقصد خوب گردشگری است.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد وظایف و الزامات را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس افعال کمکی modal است. که شامل افعال can, may, must, should می‌شوند

درس 4 – سفر به دنیا

در این درس، شما با مفهوم سفر به دنیا آشنا خواهید شد. سفر به دنیا به عنوان بخشی از تجربه زندگی، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و الهام‌بخشی دارد.

در این درس، ابتدا با واژگان و عبارات مربوط به موضوع سفر به دنیا آشنا می‌شوید. سپس با استفاده از فعالیت‌های مختلفی همچون گفتگو، نمایش دادن تصاویر و تمرینات گرامری، تمرین می‌کنید که چگونه بهترین روش‌ها برای سفر به دنیا را پیدا کنید.

در انتهای درس، با استفاده از یک تمرین نوشتاری، نحوه نوشتن مقاله‌ای در مورد اهمیت سفر به دنیا را آموزش خواهید دید.

به طور کلی، در این درس، شما با مفهوم سفر به دنیا آشنا می‌شوید و با استفاده از فعالیت‌های گوناگون، تمرین می‌کنید که چگونه بهترین روش‌ها برای سفر به دنیا را پیدا کنید.

دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم متوسطه

وب سایت پایگاه کتاب‌های درسی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) نسبت به قراردادن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها اقدام کرده است.

از این رو، از طریق لینک زیر می‌توانید نسبت به دانلود این کتاب اقدام نمایید:

دریافت کتاب زبان انگلیسی دهم متوسطه

یادگیری زبان انگلیسی پایه دهم

در صورتی که قصد یادگیری محتوای زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه را دارید، می‌توانید نسبت به طی ترم 1 دوره آموزش زبان این سامانه اقدام نمایید.