آموزش رایگان زبان

اولین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردیده و در ادامه در مورد هر درس توضیح مختصری خواهیم داد.

محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

محتوای این کتاب، در قالب 4 درس طبقه‌بندی شده است. تحوّل در آموزش زبان انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب‌های English for Schools و از سال تحصیلی 1392 – 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور دوره‌ای پیوسته شامل دو زیرمجموعه با نام‌های Prospect و Vision می‌باشد.

Lesson 1 - Saving Nature

saving nature
 • نخستین درس کتاب، در مورد بازدید از موزه، حیات وحشت و حیوانات و طبیعت است.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد برنامه‌ها و اهداف را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس زمان‌های آینده فعل که از will و be going to استفاده می‌شود، است.

Lesson 2 - Wanders of Creation

Wanders of Creation
 • درس دوم، در بخش مکالمه در مورد بازدید از رصدخانه ملی ایران است
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد جزئیات را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس صفت‌ها می‌باشند. comparative and superlative adjectives

Lesson 3 - The Value of Knowledge

دانشمندان ایرانی
 • درس سوم، در بخش مکالمه در مورد دانشمندان معروف ایرانی صحبت می‌شود.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن به شیوه روایت یک داستان را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس زمان گذشته استمراری است. Past Progressive

Lesson 4 - Traveling the World

گردشگری در دنیا
 • درس چهارم، در بخش مکالمه در مورد یافتن مقصد خوب گردشگری است.
 • همچنین در این درس، بخش‌های مختلف خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن در مورد وظایف و الزامات را خواهید داشت.
 • گرامر مربوط به این درس افعال کمکی modal است. که شامل افعال can, may, must, should می‌شوند

دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم متوسطه

وب سایت پایگاه کتاب‌های درسی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) نسبت به قراردادن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها اقدام کرده است.

از این رو، از طریق لینک زیر می‌توانید نسبت به دانلود این کتاب اقدام نمایید:

دریافت کتاب زبان انگلیسی دهم متوسطه

یادگیری زبان انگلیسی پایه دهم

در صورتی که قصد یادگیری محتوای زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه را دارید، می‌توانید نسبت به طی ترم 1 دوره آموزش زبان این سامانه اقدام نمایید.