حروف تعریف (2)

حروف تعریف (2)

این مقاله قسمت دوم حروف تعریف با نام حروف تعریف (2) است.آیا می‌دانید چه زمانی باید از حرف تعریف the در عبارات رایج و اسامی مکان‌ها استفاده کنید؟

به مثال‌های زیر دقت کنید تا متوجه شوید چه زمانی از the استفاده شده است و در چه جاهایی استفاده نشده است.

 • I’m going to bed.
 • I walk to work.
 • My children are going to start school.
 • I visited the school yesterday.
 • Mount Everest is in the Himalayas.

توضیحات گرامر

در اینجا چند روش برای استفاده از articles در عبارات رایج و اسامی مکان‌ها برای آموزش زبان انگلیسی آورده شده است.

عبارات رایج

ما معمولا از حرف تعریف the در عبارات مربوط به خانه، محل کار، تخت خواب استفاده نمی‌کنیم.

 • go to bed / be in bed
 • go to work / be at work / start work / finish work\
 • go home / be at home / get home / stay at home

ما همچنین به طور معمول از حرف تعریف the در اصطلاحات مربوط به مدرسه ، دانشگاه ، زندان و بیمارستان استفاده نمی‌کنیم.

 • start school / go to school / be at school
 • go to university / be at university
 • be sent to prison / go to prison / be in prison
 • go to hospital / be in hospital

اما ما معمولاً از حرف تعریف the زمانی استفاده می‌کنیم که شخص فقط به آن مکان مراجعه می‌کند، نه به عنوان دانشجو / زندانی / بیمار و غیره.

 • My son has started school now. I went to the school to meet his teacher.
 • I went to the prison a lot when I was a social worker.
 • I’m at the hospital. My sister has just had a baby.

اسامی مکان‌ها

ما به طور معمول از حروف تعریف برای قاره‌ها، بیشتر کشورها، شهرها، روستاها، دریاچه‌‌ها ، کوه‌ها یا دانشگاه‌ها استفاده نمی‌کنیم. بنابراین ، ما می‌گوییم:

 • Africa, Asia, Europe
 • India, Ghana, Peru, Denmark
 • Addis Ababa, Hanoi, New York, Moscow
 • Lake Victoria, Lake Superior, Lake Tanganyika
 • Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus
 • Cardiff University, Harvard University, Manchester University

برخی کشورها متفاوت هستند.در نام کشورها با United از حرف اضافه the استفاده می‌‌‌شود. کشورهای دیگری نیز هستند که از این موارد مستثنی هستند. بنابراین می‌گوییم:

 • the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America
 • the Bahamas, the Gambia

دانشگاه‌هایی که حرف of در اسم‌شان دارند از حرف اضافه the استفاده می‌کنند.

 • the University of Cape Town, the University of Delhi, the University of Tokyo