افعال بی‌قاعده

گرامر پایه: افعال بی‌قاعده

افعال بی‌قاعده افعالی هستند که الگوهای املایی -d، -ed، یا -ied از گذشته ساده را به خود نمی‌گیرند. بسیاری از افعال بی‌قاعده یکسان هستند، مانند: cut – cut, had – had, let – let, hurt – fed- fed, sold-sold

از سوی دیگر افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی، افعالی هستند که در جمع مصدری، گذشته و پاره‌کرده خود، الگوی نامتناوبی دارند. چنین افعالی را باید به صورت جداگانه حفظ کرد و از قواعد عادی گرامری خارج می‌شوند.

در زبان انگلیسی، یکی از مشهورترین افعال بی‌قاعده افعال “to be” (بودن) است، که در گذشتهٔ ساده به شکل was و were در زمان حال به شکل am، is و are و در اینده به شکل will be و shall be مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افعال دیگری که به صورت بی‌قاعده در زبان انگلیسی به کار می‌روند، عبارتند از:

 • go (رفتن)، با شکل‌های go، goes، went و gone
 • do (انجام دادن)، با شکل‌های do، does، did و done
 • have (داشتن)، با شکل‌های have، has، had و having
 • come (آمدن)، با شکل‌های come، comes، came و coming
 • see (دیدن)، با شکل‌های see، sees، saw و seen
 • get (گرفتن)، با شکل‌های get، gets، got و getting

به علاوه، افعالی مانند break (شکستن)، choose (انتخاب کردن)، drive (راندن)، eat (خوردن)، give (دادن)، know (دانستن)، take (گرفتن) و write (نوشتن) نیز به صورت بی‌قاعده در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند.

افعال بی‌قاعده

در درس قبل با فرم‌های گذشته منظم آشنا شدید که همیشه به -ed ختم می‌شوند. افعال بی‌قاعده از این الگو پیروی نمی‌کنند. بیشتر اوقات، افعال فقط در زمان گذشته و حالت ماضی بی‌قاعده هستند، اما تعداد انگشت شماری از افعال وجود دارند که یک یا چند شکل زمان حال نامنظم دارند. این درس فقط به اشکال گذشته نامنظم می‌پردازد.

نکته: حتی اگر یک فعل نامنظم باشد، باز هم با اضافه کردن -ing به انتهای پایه – بدون استثنا تشکیل می‌شود. بله، درست خواندید: در زبان انگلیسی حرف فعلی نامنظم وجود ندارد. گاهی اوقات ممکن است مجبور شوید املا را کمی تغییر دهید، اما پایان همیشه -ing خواهد بود.

یادگیری افعالزمان گذشته نامنظم و زمان گذشته (Irregular Past Tense and Past Participles)

در اینجا چند نکته اساسی وجود دارد که می‌خواهید در مورد فرم‌های گذشته نامنظم و زمان گذشته به خاطر بسپارید.

 • They all have one important characteristic in common: they almost never end in -ed. Some examples are atefoughtswam, and given.
 • It’s very common for a vowel (or pair of vowels) to be different from the base form. Began (base form, begin) and froze (base form, freeze) are a two good examples.
 • Most irregular verbs follow a specific pattern. You’ll learn more about this concept later in this lesson.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه تشکیل زمان گذشته نامنظم و مضارع بیندازیم.

زمان گذشته

با زمان گذشته نامنظم، معمول است که یک مصوت در وسط فعل به جای پایان فعل تغییر کند. برای مثال، فعل drive در زمان گذشته به رانندگی تغییر می‌کند.

سایر افعال از شما می‌خواهند که یک مصوت را تغییر دهید و یک پایان جدید اضافه کنید. مثلاً خوردن در زمان گذشته به خورده تبدیل می‌شود.

One of the most common irregular past tense endings is -t  (sweep → swept) . Sometimes you’ll add -d  (sell → sold) or -ght  (catch → caught) instead.

Often, when the base ends in -ck, -e, -g, -ght, or -n, the past tense will keep that final letter or set of letters.

stick → stuck
drive → drove
ring → rang
fight → fought
run → ran

موارد گذشته

درست مانند زمان گذشته نامنظم، ماضی‌های نامنظم را می‌توان با تغییر یک مصوت، اضافه کردن یک پایان جدید یا انجام هر دو تشکیل داد. با این حال، مصوت یا پایان اغلب (اما نه همیشه) با فرم زمان گذشته متفاوت است. به عنوان مثال، بسیاری از ماضی‌های نامنظم از شما می‌خواهند که یک پایان -en، -n، یا -ne اضافه کنید (drive → driven) .

بسیاری از ماضی‌های نامنظم به -en ختم می‌شوند، اما، مشابه زمان گذشته، می‌توانند به -t، -ck، -d، -e، -g یا -ght ختم شوند.

در جدول زیر چندین مثال از نحوه تشکیل زمان گذشته نامنظم و زمان گذشته را مشاهده خواهید کرد. به تغییرات واکه‌ها و پایان‌های مختلف توجه ویژه‌ای داشته باشید.

 • Base Regular
 • Present Participle Irregular
 • Past Irregular
 • Past Participle
 • drive driving drove driven
 • begin beginning began begun
 • sleep* sleeping slept slept
 • run running ran run
 • freeze* freezing froze frozen
 • eat* eating ate eaten

*برای برخی از افعال، مانند خواب، یخ زدن، و خوردن، یک جفت مصوت به جای تنها یک مصوت تغییر می‌کند.

الگوهای فعل نامنظم

اکنون که ایده‌ای در مورد نحوه تشکیل زمان گذشته نامنظم و فعل‌های گذشته نامنظم دارید، بیایید نگاهی به الگوهایی بیندازیم که ممکن است یک فعل نامنظم از آن‌ها پیروی کند.

الگوهای رایج

گاهی اوقات ماضی و مضارع یکی است. تمام افعال این دسته حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را دارند:

متداول‌ترین پایان‌های زمان گذشته و ماضی که به این افعال اضافه می‌کنید عبارتند از -t، -ght، و -d (sweep/swept/swept؛ catch/catch/caught; sell/sold/sold) .
شما هرگز یک پایان -en، -n، یا -ne به این افعال اضافه نخواهید کرد. تنها زمانی که فرم‌های گذشته به -n یا -ne ختم می‌شوند، زمانی است که آن پایان بخشی از شکل پایه (shine/shone/shone) باشد.
گاهی اوقات پایان‌های پایه، گذشته و ماضی همگی یکسان هستند. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که پایه به -ck، -g، -ght یا -ne ختم می‌شود.
هنگام مطالعه افعال بی‌قاعده، می‌خواهید این ویژگی‌ها را در ذهن داشته باشید، اما نگران حفظ کردن همه آن‌ها نباشید. از جدول زیر برای کمک به تشخیص همه الگوها استفاده کنید.

Base Past Past Participle
sweep swept swept
catch caught caught
sell sold sold
shine shone shone
swing swung swung
fight fought fought
stick stuck stuck

معمول است که فعل ماضی را با افزودن -en، -n، یا -ne به انتهای شکل پایه یا زمان گذشته تشکیل دهیم.

Base Past Past Participle
eat ate eaten
give gave given
do did done
freeze froze frozen

برای برخی از افعال، پایه، زمان گذشته و ماضی همگی یکسان هستند. شکل پایه این افعال تقریباً همیشه به -t ختم می‌شود (یک زوج از آن‌ها به -d ختم می‌شوند، اما این بسیار غیرعادی است) .

Base Past Past Participle
put put put
set set set

به خاطر داشته باشید که این الگو برای همه افعالی که به حرف -t ختم می‌شوند صدق نمی‌کند—تعداد کمی وجود دارند، مانند connect، visit و lift که افعال منظم هستند. همچنین، افعالی با شکل پایه که به -ght ختم می‌شود، هرگز از این الگو پیروی نمی‌کنند.

گاهی اوقات، مصوت نهایی از i در پایه به a در گذشته و سپس به u در مضارع تغییر می‌کند.

Base Past Past Participle
begin began begun
ring rang rung

الگوهای نادر و نامنظم‌های مستقل

با افعال run، come، bibe و overcome، قاعده و ماضی یکسان هستند. این‌ها تنها چهار فعل هستند که از این الگو پیروی می‌کنند، بنابراین مراقب آن‌ها باشید—افراد اغلب اشتباه می‌کنند که فعل ماضی و فعل ماضی یکسان هستند.

Base Past Past Participle
run ran run
come came come

قاعده، زمان گذشته و ماضی کاملاً متفاوت هستند. این خیلی اوقات اتفاق نمی‌افتد. فعل fly مثال خوبی است.

Base Past Past Participle
fly flew flown

با فعل beat – و فقط فعل beat – پایه و زمان گذشته یکی هستند، اما فعل ماضی متفاوت است.

Base Past Past Participle
beat beat beaten

به خاطر داشته باشید که هر فعل دیگری که پایه و زمان گذشته یکسانی داشته باشد نیز همان ماضی را خواهد داشت (مثلاً put/put/put) .

توجه: دانستن این الگوها به شما کمک می‌کند تا اشکال مختلف فعل را بشناسید، اما بهترین راه برای به خاطر سپردن آن‌ها نیست. اکثر مردم با شنیدن، خواندن و تمرین آن‌ها یا با تصحیح در خانه یا مدرسه، فعل‌های نامنظم را یاد می‌گیرند.
نکته: اگر مطمئن نیستید که یک فعل بی‌قاعده است یا نه، ساده‌ترین راه حل این است که آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید. اگر فعل نامنظم باشد، فرهنگ لغت تمام اشکال نامنظم را به شما می‌دهد.
زمان حال: بی‌قاعده سوم شخص مفرد
افعالی که در زمان حال بی‌قاعده هستند تقریباً همیشه فقط در حالت سوم شخص مفرد (he, she, it) بی‌قاعده هستند. تعداد بسیار کمی از افعال در این دسته قرار می‌گیرند. آن‌ها باید داشته باشند، انجام دهند و بروند. این افعال هم زمان گذشته و ماضی نامنظم دارند.

Regular Present Irregular Present
(third person singular only)
Regular Present Participle Irregular Past
(all forms)
Irregular Past Participle
(all forms)
I/you/we/they have he/she/it has (not haves) having had had
I/you/we/they do he/she/it does (not dos) doing did done
I/you/we/they go he/she/it goes (not gos) going went gone

نکته: افعال خاصی وجود دارند که دارای do، go یا دارای ریشه هستند.
فعل forgo که دارای ریشه go است دارای حالت ماضی نامنظم و فعل ماضی (forwent, forgone) است.

فعل undo که دارای ریشه do است در حالت سوم شخص مفرد زمان حال نامنظم است و دارای فعل ماضی و مضارع نامنظم است (لغو، ناسازگار، ناسازگار) .

فعل بودن

فعل to be بی‌قاعده‌ترین فعل در زبان انگلیسی است. در همه حالت‌های حال و ماضی بی‌قاعده است و ماضی نامنظم دارد.

Present Tense Present Participle Past Tense Past Participle
am
you/we/they are
he/she/it is
being I/he/she/it was
you/we/they were
been

 

ریشه اصلی‌ترین قسمت یک کلمه است. گاهی اوقات یک ریشه یک کلمه مستقل است و گاهی اوقات فقط بخشی از یک کلمه است. می‌توانید ریشه را با عناصر دیگر ترکیب کنید تا کلمات جدیدی بسازید. به عناصری که به ابتدای یک کلمه اضافه می‌کنید، پیشوند و به عناصری که به انتهای یک کلمه اضافه می‌کنید، پسوند می‌گویند.

 • for + go = forgo
 • under + go = undergo
 • re + do = redo
 • un + do = undo

ریشه در مثال‌های بالا رفتن و انجام دادن است. سایر عناصر همگی پیشوند هستند.

خلاصه نکات گرامری درباره افعال بی‌قاعده

 1. برخی افعال بی‌قاعده در زمان گذشته و پارتیسیپ حال خود تغییر شکل می‌دهند، مثل go-gone، do-done و come-come.
 2. برخی افعال بی‌قاعده در زمان گذشته شکل ثابتی دارند، مثل put-put، cut-cut و hit-hit.نکات گرامری
 3. برخی افعال بی‌قاعده در زمان حال و گذشته شکل یکسانی دارند، مثل cost-cost، bet-bet و let-let.
 4. برخی افعال بی‌قاعده در زمان حال مصدر ing خود، با تبدیل به یک فعل عادی، به صورت مصدر ing در می‌آیند، مثل swim-swimming و dance-dancing.
 5. برخی افعال بی‌قاعده دارای شکل سوم خاصی هستند، مثل be-been، have-had و do-done.
 6. برخی افعال بی‌قاعده دارای فرم مصدر خاصی هستند، مثل be، have و do.
 7. برخی افعال بی‌قاعده در زمان حال سوم شخص مفرد با s یا es می‌آیند، مثل go-goes و do-does.
 8. برخی افعال بی‌قاعده دارای فعل مرکب هستند، مثل get up و give up.
 9. برخی افعال بی‌قاعده در زمان گذشته به صورت ساده همان فعل مصدری خود را دارند، مثل put-put و cut-cut.
 10. برخی افعال بی‌قاعده در زمان گذشته و پارتیسیپ حال از فعل مرکب استفاده می‌کنند، مثل write-wrote-written و eat-ate-eaten.

لیست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Past SimplePast Participleترجمه فارسی
AriseArisenبرخاستن
AwakeAwokenبیدار شدن
BearBorne / Bornتحمل کردن
BeatBeatenزدن، شکست دادن
BecomeBecomeشدن
BeginBegunشروع کردن
BendBentخم شدن
BetBetشرط بندی کردن
BindBoundبستن
BiteBittenگاز گرفتن
BleedBledخون ریختن
BlowBlownوزیدن، دمیدن
BreakBrokenشکستن
BreedBredپرورش دادن
BringBroughtآوردن
BroadcastBroadcastپخش کردن
BuildBuiltساختن
BurnBurnt / Burnedسوختن
BurstBurstمنفجر شدن
BuyBoughtخریدن
CastCastپرتاب کردن
CatchCaughtگرفتن
ChooseChosenانتخاب کردن
ClingClungچسبیدن
ComeComeآمدن
CostCostهزینه برداشتن
CreepCreptپیچیدن
CutCutبریدن
DealDealtمعامله کردن
DigDugکندن
DoDoneانجام دادن
DrawDrawnنقاشی کردن
DreamDreamt / Dreamedرویایی دیدن
DrinkDrunkنوشیدن
DriveDrivenراندن
EatEatenخوردن
FallFallenسقوط کردن
FeedFedغذا دادن
FeelFeltاحساس کردن
FightFoughtجنگیدن
FindFoundپیدا کردن
FleeFledفرار کردن
FlyFlownپرواز کردن
ForbidForbiddenممنوع کردن
ForgetForgottenفراموش کردن
ForgiveForgivenبخشیدن
FreezeFrozenیخ زدن
GetGotگرفتن
GiveGivenدادن
GoGoneرفتن
GrindGroundخرد کردن، آسیاب کردن
GrowGrownرشد کردن
HangHung / Hangedآویزان شدن، برگشتن
HaveHadداشتن
HearHeardشنیدن
HideHidden / Hidپنهان کردن
HitHitزدن
HoldHeldنگه داشتن
HurtHurtآسیب دیدن
KeepKeptنگه داشتن
KneelKnelt / Kneeledبه زانو درآمدن
KnowKnownدانستن
LayLaidقرار دادن
LeadLedرهبری کردن
LeanLeant / Leanedخم شدن، تکیه دادن
LeapLeapt / Leapedپریدن
LearnLearnt / Learnedیاد گرفتن
LeaveLeftترک کردن
LendLentقرض دادن
LetLetاجازه دادن
LieLayدراز کشیدن
LightLit / Lightedروشن کردن
LoseLostاز دست دادن
MakeMadeساختن
MeanMeantمنظور داشتن
MeetMetملاقات کردن
MisleadMisledگمراه کردن
MistakeMistakenاشتباه گرفتن
MisunderstandMisunderstoodنا درک کردن
MowMown / Mowedچمیدن
OvercomeOvercameغلبه کردن
OverdoOverdoneزیاده روی کردن
OvertakeOvertookپیش گرفتن
PayPaidپرداخت کردن
PutPutگذاشتن
QuitQuit / Quitteترک کردن
ReadRead / Redخواندن
RideRodeسوار شدن
RingRungزنگ زدن
RiseRoseبلند شدن
RunRanدویدن
SaySaidگفتن
SeeSeenدیدن
SeekSoughtجستجو کردن
SellSoldفروختن
SendSentفرستادن
SetSetقرار دادن
SewSewedدوختن
ShakeShakenلرزیدن، تکان دادن
ShaveShavedاصلاح کردن صورت
ShearShore / Shearedچماق زدن، بریدن
ShedShedریختن، شدن
ShineShoneدرخشیدن
ShootShotشلیک کردن
ShowShown / Showedنشان دادن
ShrinkShrunk / Shrankکوچک شدن
ShutShutبستن
SingSungخواندن
SinkSunk / Sankفرو رفتن، غرق شدن
SitSatنشستن
SleepSleptخوابیدن
SlideSlidلغزش
SmellSmelt / Smelledبو کردن
SneakSnuck / Sneakedمخفیانه حرکت کردن
SpeakSpokeصحبت کردن
SpeedSped / Speededسرعت دادن
SpellSpelt / Spelledاملا کردن
SpendSpentخرج کردن
SpillSpilt / Spilledریختن
SpinSpunچرخیدن
SpitSpat / Spitتف کردن
SplitSplitشکستن
SpoilSpoilt / Spoiledفاسد کردن
SpreadSpreadپخش کردن
SpringSprangپریدن
StandStoodایستادن
StealStoleدزدیدن
StickStuckالصاق کردن
StingStungنیش زدن
StinkStunkبو دادن
StrideStrodeگام طولانی زدن
StrikeStruckزدن
StringStrungرشته کردن
StriveStroveتلاش کردن
SwearSworeسوگند خوردن
SweatSweptتعریق کردن
SweepSweptتمیز کردن
SwimSwamشنا کردن
SwingSwungجا به جا شدن
TakeTakenگرفتن
TeachTaughtآموزش دادن
TearToreپاره کردن
TellToldگفتن
ThinkThoughtفکر کردن
ThrowThrewپرتاب کردن
ThrustThrustفشار دادن، پرتاب کردن
TreadTrodپای گذاشتن، خرد کردن
UnderstandUnderstoodفهمیدن
UndertakeUndertookبه عهده گرفتن
UpsetUpsetناراحت کردن
WakeWoke / Wakedبیدار کردن
WearWoreپوشیدن
WeaveWoveبافتن
WedWed / Weddedازدواج کردن
WeepWeptگریه کردن
WetWet / Wettedمرطوب کردن
WinWonبرنده شدن
WindWoundپیچیدن، باد خوردن
WithdrawWithdrewبرداشتن، ترک کردن
WithholdWithheldنگه داشتن، منع کردن
WithstandWithstoodمقاومت کردن
WringWrungفشار دادن، چرخاندن
WriteWroteنوشتن
نمونه سوالات زبان انگلیسی

نمونه سوالات افعال بی‌قاعده

 1. Which of the following is an irregular verb?

a) Clean b) Talk c) Study d) Drink

Answer: d) Drink

 1. What is the past tense of “go”?

a) Goed b) Went c) Gone d) Going

Answer: b) Went

 1. Which of the following is the correct past participle of “eat”?

a) Eaten b) Eat c) Ate d) Eating

Answer: a) Eaten

 1. Which of the following is the present participle of “write”?

a) Written b) Wrote c) Writing d) Write

Answer: c) Writing

 1. What is the past tense of “see”?

a) Saw b) Seen c) Seeing d) See

Answer: a) Saw

 1. Which of the following is the past participle of “break”?

a) Broke b) Broken c) Breaking d) Breaks

Answer: b) Broken

 1. What is the present tense of “swim”?

a) Swam b) Swimmed c) Swimming d) Swum

Answer: c) Swimming

 1. Which of the following is the correct past participle of “drive”?

  a) Driving b) Drove c) Driven d) Drive

Answer: c) Driven

 1. What is the present tense of “take”?

a) Took b) Taken c) Taking d) Take

Answer: c) Taking

 1. Which of the following is the past tense of “buy”?

a) Bought b) Buyed c) Buys d) Buying

Answer: a) Bought